Нека учим английски и да се забавляваме, да слушаме песни и да започнем да разбираме какво послание всъщност носят те. Нека постепенно да настроим ухото си към английската реч…

Слушането на песни принадлежи към т.нар. интерактивни методи на обучение, които се използват все по-често в часовете. Обикновено се работи по следния начин:  провежда се кратка дискусия на тема, която има връзка с основната идея на песента, за да се активира словесния запас, който би могъл да бъде използван за упражненията, които ще последват. После се пристъпва към същинската част – разглежда се текстът на избраната песен, в който има празни места за попълване, докато се слуша; след това се слуша и се попълва, а на по-късен етап се прави проверка, като се обсъждат новите думи и изрази. Това често е последвано от допълнителни упражнения, чиято цел може да бъде усвояване на определена граматика, на произношение или на повече думи.

Този метод се възприема много добре от курсистите и те сами усещат как постепенно и без да се натоварват напредват в умението си да разбират цялостен текст за слушане, тъй като всяка песен има своя идея, своя цел и послание, което носи. Курсистите сами могат да оценят степента на разбиране на определени песни и напредъка, който със сигурност постигат и тук не става дума единствено за песни, които се дават в часовете за упражнение, но и тези, които те слушат през свободното си време, тъй като, както всички добре знаем, английски песни могат да бъдат чути навсякъде.

Слушането на песни от една страна е забавно, но с подходящите упражнения към него може да спомогне за :

 • научаването на думи, които са в едно и също семантично гнездо;
 • лесното запомняне на цели фрагменти – когато имаме римувана реч, ние я запомняме по-лесно
 • излизането от рутината на обикновенната класна стая (т.нар. класна стая- автобус) и за създаването на една спокойна и предразполагаща атмосфера
 • правилното произношение на думи, които принципно могат да представляват трудност
 • вдъхновение за написване на текст на английски
 • въвеждането на много разговорни изрази
 • вникването в чуждата култура
 • активирането на подсъзнателната ни дълготрайна памет
 • провеждането на една оживена дискусия на дадена тема

Най-важно от всичко това обаче е, че така курсистите виждат как се употребява езика, запомнят интересни фрази и конструкции, активират забравени такива и увеличават шанса за тяхната употреба, когато те имат възможността да общуват, независимо в каква форма (писмена или устна).

Ако казаното по-горе съвпада с вашето мнение по темата, може да погледнете разработката на примерни песни на:

 • http://www.agendaweb.org/songs/learn_english_through_songs.html – в този линк се набляга на думите, има примерни упражнения след всяка песен; песните са известни и при желание всеки може да се упражнява вкъщи
 • http://www.letslets.com/index2.html –  тук се обръща внимание на граматични структури и по-точно на едни от най-често упоребяваните времена в английския език
 • http://www.isabelperez.com/songs/ – тук можете да погледнете разработки за най-актуалните песни в момента и да разберете какво всъщност слушате в дискотеките, по радиото и т.н.

Автор: Нели Ненова

Learn English through songs

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *