След Elementary level в обучението по английски език по системата New English File идва Pre-Intermediate level. Ако трябва да го съотнесем към Европейската езикова рамка, то се равнява на A2. Тази фаза от обучението по английски е изключително съществена, тъй като идеята, че сме начинаещи вече би трябвало да е изчезнала и сега целта ни е да започнем да общуваме с лекота, а това както всички знаем е една не толкова лесна задача. В това ниво се преговарят основните времена от първо ниво, вземат се нови времена и граматични конструкции, които веднага влизат в употреба и се упражняват по много и разнообразни начини – чрез упражнения за слушане, четене и не на последно място – разговаряне, които предизвикват обучаемите да използват новите конструкции, за да ги затвърдят.

Сега по-подробно ще разгледаме материала в NEF– Pre-intermediate и по-специално какво е заложено като лексика и граматика.

Можете да откриете част от граматиката, която трябва да се усвои в това ниво и няколко линка с обяснения и упражнения след всяка една тема. По този начин по-лесно ще се ориентирате и информирате за материала. А ето и граматиката заложена в нивото по теми:

  • Времена:

Present Simple

http://www.englishpage.com/verbpage/simplepresent.html

http://esl.about.com/od/grammarstructures/a/pres_simple.htm

Present Coninuous

http://www.englishpage.com/verbpage/presentcontinuous.html

http://www.eclecticenglish.com/grammar/PresentContinuous1A.html

http://esl.about.com/od/grammarstructures/a/prescont.htm

Past Simple

http://www.englishpage.com/verbpage/simplepast.html

http://esl.about.com/library/grammar/blpastsimple.htm

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past

Past Continous

http://www.englishpage.com/verbpage/pastcontinuous.html

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past-progressive

http://www.learnenglish.de/grammar/tensepastcont.htm

Present Perfect

http://www.englishpage.com/verbpage/presentperfect.html

http://www.englishpage.com/verbpage/presentperfectcontinuous.html

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple

Past Perfect

http://www.englishpage.com/verbpage/pastperfect.html

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past-perfect-simple

http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/past_perfect.htm

-различни начини за изразяване на бъдеще време-

to be going to+ infinitive/ will+infinitive

http://www.englishpage.com/verbpage/simplefuture.html

  • Други граматични конструкции:

Verb+-ing/ Verb+ to-infinitive http://www.englishpage.com/gerunds/part_1.htm

Used to+infinitive http://www.eoilangreo.net/cristina/intermediate/be%20used%20to.html

Passive voice http://www.englishpage.com/verbpage/activepassive.html,

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive

И още

Modal verbs– 1) have to, don’t have to, must, mustn’t

2) might/may; should/ shouldn’t

http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html

http://www.learnenglish.de/grammar/verbmodal.htm

http://www.englishclub.com/grammar/verbs-modals.htm

First & Second Conditional Clauses

http://www.englishpage.com/conditional/presentconditional.html

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences

http://www.uazone.org/friends/esl4rus/conditional.html

Comparatives and Superlatives of adjectives

http://www.eflnet.com/tutorials/adjcompsup.php

http://www.edufind.com/english/grammar/adjectives5.cfm

Reported Speech

http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar_list/reported.htm

http://esl.about.com/od/grammarstructures/a/passive_voice.htm

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/reported-speech

Linking verbsso, because, but, although

http://www.vivquarry.com/wkshts/linkwd.html

Тук можете да направите същото и с част от лексиката, която се разглежда по-подробно в нивото, като отново имате отделни теми и линкове с допълнителни упражнения и илюстровани речници, които са приятно четиво за свободното време:

Family

http://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/adjectives/personality/words-for-describing-personality.html

Упражненията, които са дадени в сайтовете, са много и по-различни от упражненията от самия учебник, но са също почти толкова интересни и полезни. Дано някои от допълнителните материали са допаднали и на вас и са спомогнали в разбирането на една или друга част от английската граматика или в усвояването на някои думи, които са представлявали трудност преди това (знаем, че всеки има определени неща, които не успява да разбере веднага или не успява да започне незабавно да използва).

Автор: Нели Ненова

Pre-Intermediate level /New English File/ – Grammar & Vocabulary links

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *