Ново! Граматичен модул по английски език

Ново! Граматичен модул по английски език

С този нов модул на езикова школа “Акцент” ще преговорите изучената граматика и ще добиете увереност в използването на времената и предлозите в английския език. Ще направите много практически упражнения и игри, за да попълните пропуските си. Модул Grammar се

Сегашно перфектно v Минало просто време

Както Present Perfect, така и Past Simple се използват за действия, които са се извършили  в даден минал момент. Но докато с Past Simple този минал момент е изрично споменат, с Present Perfect фокусът е резултатът от съоветното действие. Характерни