Езикова школа АКЦЕНТ

София, ул. Георги Бенковски 21, ет. 1

тел. 983 42 28, 0888 59 16 05

e-mail: info@accentschool.net