Някои съвети за изучаващите английски език

Не се панирай! (това е най-важното) Езикът е инструмент, който трябва да ни служи, а не да ни мъчи – не му се оставяйте. Правилата в езика са за разбиране, а не за заучаване. Ако те попитат защо се казва