Десет неща…от Англия

През месец май имах огромното удоволствие и късмет да посетя Англия по програма Коменски – след двегодишно упорито кандидатстване най-после получих зелена светлина и одобрение от Центъра за Развитие на Човешките Ресурси. Но… всяка минута от престоя ми там си