Разговорен курс по английски от 7 октомври

От 7 октомври в Езикова школа АКЦЕНТ стартира 1-месечен разговорен курс по английски /след завършено ниво А2 – Pre-Intermediate/ : Хорариум 30 уч.ч. – само 99 лв. /вместо 135 лв./ Курсът се провежда в понеделник, сряда и петък от 15.00-17.15