През 2017 г. програма “Еразъм+” отбелязва своята 30-годишнина. Днес това е най-известната и най-успешна програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. За тези 30 години тя се разраства значително и предоставя възможности за обучение и практика във все повече направления.

Българските студенти избират най-често университети в Германия, Италия, Франция, Испания и Полша за своето обучение, а избраните от тях специалности са в почти всички области.

Студентската мобилност носи много плюсове за младите хора – те придобиват по-голяма увереност в своите способности, подобряват комуникативните си умения и създават връзки в цяла Европа. Еразъм+ допринася и за професионалното развитие на младите, а участието в програмата става все по-ценено от работодателите.

Обучението или практиката в чужбина несъмнено спомагат и за подобряване и усъвършенстване на езиковите умения и преодоляване на бариерите пред свободното практикуване на езици. За да бъдат одобрени за мобилност по Еразъм+, студентите трябва да докажат пред приемащия университет/институция владеене на езика на определено ниво. Най-често това е В1/В2. За целта не е необходима подготовка за явяване на скъп и сложен международен изпит. Голяма част от университетите приемат сертификатите по Обща европейска езикова рамка като доказателство за владеене на изискуемото ниво на езика. Изпитът за езиков сертификат включва различни елементи от съответното ниво – граматика, лексика, четене с разбиране, слушане с разбиране и свободен разговор по зададена тема. Сертификатът се издава след успешно преминат изпит, като той удостоверява езиковите знания и умения, и може да послужи при кандидатстване по програма Еразъм+.

Конкурсите за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма Еразъм+ обикновено се провеждат в началото на месец март във всички университети, като подаването на документи за извършва в края на февруари. Тази селекционна процедура се провежда за договорените места в партньорските университети за следващата учебна година. Ето и линкове към по-подробна информация относно процедурата по кандидатстване в някои университети в България, които изпращат голям брой студенти на обмен по Еразъм+:

Софийски университет: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/

УНСС: http://www.unwe.bg/mobility/

НБУ: https://erasmusplus.nbu.bg/

УАСГ – университетът организира информационна среща Еразъм+ за интересуващите се от програмата студенти на 12.12.2017 от 12 ч. Линк към събитието: https://goo.gl/iz1Pmd

Не чакайте наближаването на крайните срокове за кандидатстване, а започнете подготовката си още отсега! Участието в програмата Еразъм+ е безценен опит и преобразяващо приключение, което несъмнено ще спомогне за Вашето личностно и професионално развитие!

 

Еразъм+ 2018 за студенти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *