Разговорен английски: Clothes

Ето една примерна разработка по темата Clothes за курса по разговорен английски след ниво А2: Полезни линкове с лексика по темата “Дрехи” Картинен речник Друг картинен речник по категории дрехи Речник за теглене I. Въпроси за дискусията: What clothes do you