Езикова школа АКЦЕНТ Rotating Header Image

граматика

Ново! Граматичен модул по английски език

С този нов модул на езикова школа “Акцент” ще преговорите изучената граматика и ще добиете увереност в използването на времената и предлозите в английския език. Ще направите много практически упражнения и игри, за да попълните пропуските си. Модул Grammar се предлага в два варианта – след завършено ниво А2 и след завършено ниво В1. Продължителността […]

Pre-Intermediate level /New English File/ – Grammar & Vocabulary links

След Elementary level в обучението по английски език по системата New English File идва Pre-Intermediate level. Ако трябва да го съотнесем към Европейската езикова рамка, то се равнява на A2. Тази фаза от обучението по английски е изключително съществена, тъй като идеята, че сме начинаещи вече би трябвало да е изчезнала и сега целта ни […]

Някои съвети за изучаващите английски език

Не се панирай! (това е най-важното) Езикът е инструмент, който трябва да ни служи, а не да ни мъчи – не му се оставяйте. Правилата в езика са за разбиране, а не за заучаване. Ако те попитат защо се казва “еди-как си” на български, 99% няма да знаеш. Англичаните и те не знаят, ама не […]